Genel Haber

Plesk Panel htacces kullanmadan site hızlandırma teknikleri

Site hızlandırma teknikleri

Cache vs Cache olmadan deneyler yapalım.
Cache sadece sunucuda ki sistemleri topluca işler siz bunları manuel yaparak bir tık daha hafifletirsiniz.

Plesk Panel üzerinde performans nasıl artar hemen bakalım;

Yeni plesk panel kurmuş arkadaşlar için anlatıyorum.

Nginx Gzip kurulumu;

conf dosyamızı açıyoruz.

nano /etc/nginx/conf.d/gzip.con

içine ekleyip kaydedin ve çıkın.

gzip on;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 4 32k;
gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
gzip_vary on;

Plesk Panele giriş yapalım.

Sol menüde bulunan Servis Planlarına girip unlimited adlı paketi düzenleyelim

 

PHP ayarları kısmına girip gerekli ayarlarımızı yapalım. Bu adımları resimde ki gibi yapabilirsiniz.

 

 

Web sunucu ayarlarımıza gelecek olursak;
Sembolik bağlantıları izleme yeteneğini kısıtlayın bu kısmı sunucu güvenliği için mutlaka işaretleyiniz.
nginx önbelleğe almayı etkinleştir işaretleyiniz.

 

Ek nginx direktifleri

gzip_disable "MSIE [1-6].";
location ~* .(woff|eot|ttf|svg|mp4|webm|jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
    expires 365d;
}

open_file_cache max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 5;
open_file_cache_errors off;

client_header_timeout  3m;
client_body_timeout    3m;
send_timeout           3m;

Umarım herkes adına yararlı bir konu olmuştur.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kapat

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker