Sunucu

Plesk centos 6.5 mysql 5.7 yükseltme problemi

Plesk panel mysql sürüm yükseltme sonrası hatalar medyana gelebilir bu hatalar my.cnf da eksiklik olduğu için olabilir.

Plesk panel mysql yükselttikten sonra resetlediğimizde failed hatası alırız

[root@microturk ~]# service mysqld start
MySQL Daemon failed to start.
Starting mysqld: [FAILED]

Hatalarımızın çıktıları şöyledir.

dizin: /var/log/mysqld.log

 

2018-06-15T22:30:53.627297Z 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use –explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2018-06-15T22:30:53.628741Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.7.22) starting as process 2821 …
2018-06-15T22:30:53.631842Z 0 [Note] InnoDB: PUNCH HOLE support available
2018-06-15T22:30:53.631863Z 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2018-06-15T22:30:53.631880Z 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2018-06-15T22:30:53.631885Z 0 [Note] InnoDB: GCC builtin __sync_synchronize() is used for memory barrier
2018-06-15T22:30:53.631890Z 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2018-06-15T22:30:53.631897Z 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2018-06-15T22:30:53.632111Z 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2018-06-15T22:30:53.632196Z 0 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions
2018-06-15T22:30:53.633334Z 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2018-06-15T22:30:53.640134Z 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2018-06-15T22:30:53.641853Z 0 [Note] InnoDB: If the mysqld execution user is authorized, page cleaner thread priority can be changed. See the man page of setpriority().
2018-06-15T22:30:53.653920Z 0 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2018-06-15T22:30:53.658151Z 0 [Note] InnoDB: Creating tablespace and datafile system tables.
2018-06-15T22:30:53.739362Z 0 [Note] InnoDB: Tablespace and datafile system tables created.
2018-06-15T22:30:53.806635Z 0 [Warning] InnoDB: Upgrading redo log: 2*3072 pages, LSN=7083329
2018-06-15T22:30:54.056266Z 0 [Warning] InnoDB: Starting to delete and rewrite log files.
2018-06-15T22:30:54.062073Z 0 [Note] InnoDB: Setting log file ./ib_logfile101 size to 48 MB
2018-06-15T22:30:54.573571Z 0 [Note] InnoDB: Setting log file ./ib_logfile1 size to 48 MB
2018-06-15T22:30:55.148789Z 0 [Note] InnoDB: Renaming log file ./ib_logfile101 to ./ib_logfile0
2018-06-15T22:30:55.148954Z 0 [Warning] InnoDB: New log files created, LSN=7083329
2018-06-15T22:30:55.150704Z 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2018-06-15T22:30:55.150830Z 0 [Note] InnoDB: Setting file ‘./ibtmp1’ size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait …
2018-06-15T22:30:55.329913Z 0 [Note] InnoDB: File ‘./ibtmp1’ size is now 12 MB.
2018-06-15T22:30:55.340880Z 0 [Note] InnoDB: 96 redo rollback segment(s) found. 96 redo rollback segment(s) are active.
2018-06-15T22:30:55.340895Z 0 [Note] InnoDB: 32 non-redo rollback segment(s) are active.
2018-06-15T22:30:55.341172Z 0 [Note] InnoDB: Creating sys_virtual system tables.
2018-06-15T22:30:55.390731Z 0 [Note] InnoDB: sys_virtual table created
2018-06-15T22:30:55.390998Z 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2018-06-15T22:30:55.441153Z 0 [Note] InnoDB: 5.7.22 started; log sequence number 0
2018-06-15T22:30:55.441585Z 0 [Note] Plugin ‘FEDERATED’ is disabled.
2018-06-15T22:30:55.449597Z 0 [Warning] System table ‘plugin’ is expected to be transactional.
2018-06-15T22:30:55.449915Z 0 [Note] Salting uuid generator variables, current_pid: 2821, server_start_time: 1529101853, bytes_sent: 0,
2018-06-15T22:30:55.449954Z 0 [Note] Generated uuid: ‘c4b321cc-70eb-11e8-8c26-f9d95622a7de’, server_start_time: 794040910829865250, bytes_sent: 67235760
2018-06-15T22:30:55.449966Z 0 [Warning] No existing UUID has been found, so we assume that this is the first time that this server has been started. Generating a new UUID: c4b321cc-70eb-11e8-8c26-f9d95622a7de.
2018-06-15T22:30:55.450088Z 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2018-06-15T22:30:55.450112Z 0 [ERROR] InnoDB: Cannot open ‘/var/lib/mysql/ib_buffer_pool’ for reading: No such file or directory
2018-06-15T22:30:55.515927Z 0 [Warning] Gtid table is not ready to be used. Table ‘mysql.gtid_executed’ cannot be opened.
2018-06-15T22:30:55.515993Z 0 [Warning] Failed to set up SSL because of the following SSL library error: SSL context is not usable without certificate and private key
2018-06-15T22:30:55.516136Z 0 [Note] Server hostname (bind-address): ‘127.0.0.1’; port: 3306
2018-06-15T22:30:55.516158Z 0 [Note] – ‘127.0.0.1’ resolves to ‘127.0.0.1’;
2018-06-15T22:30:55.516175Z 0 [Note] Server socket created on IP: ‘127.0.0.1’.
2018-06-15T22:30:55.558129Z 0 [Warning] Failed to open optimizer cost constant tables

2018-06-15T22:30:55.559316Z 0 [ERROR] Fatal error: mysql.user table is damaged. Please run mysql_upgrade.
2018-06-15T22:30:55.559495Z 0 [ERROR] Aborting

2018-06-15T22:30:55.559573Z 0 [Note] Binlog end
2018-06-15T22:30:55.559704Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘ngram’
2018-06-15T22:30:55.559736Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘partition’
2018-06-15T22:30:55.559749Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘BLACKHOLE’
2018-06-15T22:30:55.559761Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘ARCHIVE’
2018-06-15T22:30:55.559771Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘MRG_MYISAM’
2018-06-15T22:30:55.559782Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘MEMORY’
2018-06-15T22:30:55.559797Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_VIRTUAL’
2018-06-15T22:30:55.559809Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_DATAFILES’
2018-06-15T22:30:55.559819Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_TABLESPACES’
2018-06-15T22:30:55.559830Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_FOREIGN_COLS’
2018-06-15T22:30:55.559840Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_FOREIGN’
2018-06-15T22:30:55.559850Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_FIELDS’
2018-06-15T22:30:55.559860Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_COLUMNS’
2018-06-15T22:30:55.559871Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_INDEXES’
2018-06-15T22:30:55.559882Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_TABLESTATS’
2018-06-15T22:30:55.559892Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_SYS_TABLES’
2018-06-15T22:30:55.559902Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_FT_INDEX_TABLE’
2018-06-15T22:30:55.559913Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_FT_INDEX_CACHE’
2018-06-15T22:30:55.559923Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_FT_CONFIG’
2018-06-15T22:30:55.559933Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_FT_BEING_DELETED’
2018-06-15T22:30:55.559943Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_FT_DELETED’
2018-06-15T22:30:55.559954Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_FT_DEFAULT_STOPWORD’
2018-06-15T22:30:55.559964Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_METRICS’
2018-06-15T22:30:55.559974Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_TEMP_TABLE_INFO’
2018-06-15T22:30:55.559985Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_BUFFER_POOL_STATS’
2018-06-15T22:30:55.559995Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_BUFFER_PAGE_LRU’
2018-06-15T22:30:55.560005Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_BUFFER_PAGE’
2018-06-15T22:30:55.560016Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET’
2018-06-15T22:30:55.560026Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_CMP_PER_INDEX’
2018-06-15T22:30:55.560036Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_CMPMEM_RESET’
2018-06-15T22:30:55.560046Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_CMPMEM’
2018-06-15T22:30:55.560056Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_CMP_RESET’
2018-06-15T22:30:55.560066Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_CMP’
2018-06-15T22:30:55.560077Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_LOCK_WAITS’
2018-06-15T22:30:55.560087Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_LOCKS’
2018-06-15T22:30:55.560097Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘INNODB_TRX’
2018-06-15T22:30:55.560107Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘InnoDB’
2018-06-15T22:30:55.560232Z 0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
2018-06-15T22:30:55.560458Z 0 [Note] InnoDB: Starting shutdown…
2018-06-15T22:30:55.660980Z 0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2018-06-15T22:30:55.661206Z 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 180615 18:30:55
2018-06-15T22:30:59.658122Z 0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 8257672
2018-06-15T22:30:59.664111Z 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: “ibtmp1”
2018-06-15T22:30:59.664144Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘MyISAM’
2018-06-15T22:30:59.664176Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘CSV’
2018-06-15T22:30:59.664194Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘PERFORMANCE_SCHEMA’
2018-06-15T22:30:59.664361Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘sha256_password’
2018-06-15T22:30:59.664375Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘mysql_native_password’
2018-06-15T22:30:59.664633Z 0 [Note] Shutting down plugin ‘binlog’
2018-06-15T22:30:59.664988Z 0 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete

 

 

Plesk panel mysql sürüm yükseltme çözümü

nano ile my.cnf açıyoruz.

hata alırsanız

yum install nano

nano -w /etc/my.cnf

içine ekliyoruz.

skip-grant-tables

Sonra mysql servisini yeniden başlatıyoruz.

[root@girgin ~]# service mysqld start
Starting mysqld: [ OK ]
Tags

Kaan GİRGİN

Ben Kaan GİRGİN, 1996 Balıkesir doğumluyum 2013 yılından beri kendimi sanal Dünyada geliştiriyorum. Sürekli olarak yeni bilgiler edinip deneyimlerimi bu site üzerinden sizler ile paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir

Bu yazımızada bakın

Kapat
Kapat