Sunucu

linux sunucuda gzip sıkıştırma aktif etme

Arkadaşlar gzip sunucu bazında sıkıştırma yöntemidir. Gzip bileşenini kullandığınızda siteleriniz çok daha hızlı açılır. Web sayfalarınızı ve CSS’nizi tarayıcıya göndermeden önce gzip sıkıştırma ile dosyaları küçülterek sitenin yükleme süresini önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Nginx gzip aktif etme;

/etc/nginx/conf.d/gzip.conf

içine ekliyoruz yoksa gzip.conf oluşturuyoruz

gzip on;
gzip_disable “msie6”;

gzip_vary on;
gzip_proxied any;
gzip_comp_level 6;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_http_version 1.1;
gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

Apache gzip aktif etme

yoksa oluşturuyoruz.

/etc/httpd/conf.d

<IfModule mod_deflate.c>
# Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
# Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
Header append Vary User-Agent
</IfModule>

Tags

Kaan GİRGİN

Ben Kaan GİRGİN, 1996 Balıkesir doğumluyum 2013 yılından beri kendimi sanal Dünyada geliştiriyorum. Sürekli olarak yeni bilgiler edinip deneyimlerimi bu site üzerinden sizler ile paylaşıyorum.

İlgili Makaleler

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir
Kapat